Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Μίλα. Μή φοβάσαι.

Έχει αξία στο πραγματικό κόσμο

Απαλλαγή απο τις γνωστικές προκαταλήψεις

Η Βιβλιοθήκη

Στόχος της σχολικής βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών και η βοήθεια των μαθητών στις μελέτες και τις εργασίες τους. Περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά και άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής συμβάλλει στην προσπάθεια επαναπροσανατολισμού της διαδικασίας της μάθησης σε μια κατεύθυνση που ευνοείται και διευκολύνεται η ενεργητική απόκτηση της γνώσης.

Έκθεση ζωγραφικής

Η αισθητική καλλιέργεια του ατόμου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής του ολοκλήρωσης. Με αυτή υψώνεται πάνω από τις βιοσυντηρητικές του ανάγκες και εξανθρωπίζεται.